Taakdelegatie binnen de praktijk

Alle tandarts- en preventieassistentes in onze praktijk dragen zorg voor de intake, voorlichting en advisering van de patiënt.

Zij assisteren de tandarts bij het voorbereiden, uitvoeren en afronden van tandheelkundige behandelingen, zodat deze efficiënt en effectief kunnen worden uitgevoerd.

Zij voeren in opdracht van de tandarts ook zelfstandig tandheelkundige deelbehandelingen uit binnen de geldende wet- en regelgeving (BIG), zoals:

- het geven van voorlichting en instructie mondhygiëne

- het verwijderen van tandsteen

- het uitvoeren van fluoride applicaties

- het uitvoeren van kleine reparaties aan protheses

- het nemen van afdrukken

- het maken en ontwikkelen van röntgenfoto’s.

Zelfstandige deelbehandelingen worden altijd uitgevoerd in rechtstreekse opdracht van de tandarts, hij is altijd aanwezig voor toezicht en mogelijke tussenkomst.

De preventieassistentes hebben zich naast bovengenoemde taken verder gespecialiseerd in:

- het herkennen van symptomen van cariës, gingivitis en parodontitis

- het uitvoeren van onderzoek door middel van een plaquetest, bloedingstest en retentietest

- pocketmetingen uitvoeren (DPSI)

- het geven van individuele voorlichting en advies op het gebied van mondhygiëne en voeding;

- het demonstreren, controleren en zo nodig corrigeren van de toepassing van mondhygiënemiddelen;

- het verwijderen van supragingivaal tandsteen met behulp van handinstrumenten en hoogfrequente

apparatuur;

- het polijsten van gebitselementen

Bij de preventieassistentes worden wat ruimere afspraken gemaakt voor voorlichting en/of uitgebreide reiniging van uw gebit. Indien u dit prettig vindt kan deze afspraak gecombineerd worden met de halfjaarlijkse controle door de tandarts.  De preventieassistentes werken zelfstandig in opdracht van de tandarts, hij is altijd aanwezig voor toezicht en mogelijke tussenkomst.

Indien uw tandarts dit noodzakelijk acht, zal hij u doorverwijzen naar onze mondhygiëniste.

De mondhygiëniste is een op HBO niveau opgeleide paramedicus. Het is een beschermde titel.

De werkzaamheden van de mondhygiëniste zijn in eerste instantie gericht op de preventie – het voorkomen van tandbederf (cariës of gaatjes) en tandvleesaandoeningen, maar zij voert ook curatieve handelingen uit.

Bij deze curatieve mondhygiënische zorg gaat het om het reinigen van het gebit van de patiënt, om de weefsels die het gebit ondersteunen te genezen of om de patiënt in een situatie te brengen die niet bedreigend is voor de mondgezondheid

Indien noodzakelijk behandelt de mondhygiënist tandvleesaandoeningen waarbij bijvoorbeeld de worteloppervlakken onder het tandvlees schoon- en gladgemaakt moeten worden.

Indien dit behandeltraject onvoldoende resultaten oplevert verwijzen wij u door naar een parodontoloog.

De mondhygiëniste is “functioneel zelfstandig”, dwz dat zij de behandeling zonder aanwezigheid of toezicht van een tandarts mag uitvoeren.

Contact

Telefoon 077-3735566
 

TANDARTSENPRAKTIJK MEIJER

Raadhuislaan 9
5931 NR Venlo - Tegelen
Telefoon:
077-3735566
www.rlmeijer.praktijkinfo.nl
tandartsentegelen@xs4all.nl
Routebeschrijving >
https://www.google.com/analytics/web/?hl=nl#report/visitors-overview/a25463914w49486015p49996428/%3Foverview-dimensionSummary.selectedGroup%3Ddemographics%26overview-dimensionSummary.selectedDimension%3Danalytics.city/