Afspraakverzuim

Indien u verhinderd bent om uw afspraak  na te komen verzoeken wij u vriendelijk om dit tijdig aan ons door te geven, zie ook Afspraak tijdig wijzigen of annuleren

 

Wanneer u uw afspraak niet of te laat annuleert, zijn wij helaas genoodzaakt om de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen. Dit gebeurt onder code C90. Deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed. 

 

Bij herhaald verzuim zonder tijdige afmelding zien wij ons genoodzaakt om u als patiënt uit te schrijven. 

 

Indien u dit wenst kunt u gebruikt maken van de mogelijkheid om per email herinnerd te worden aan Uw afspraak, zie hiervoor Afspraakherinnering via e-mail

 

 

 

Contact

Telefoon 077-3735566
 

TANDARTSENPRAKTIJK MEIJER

Raadhuislaan 9
5931 NR Venlo - Tegelen
Telefoon:
077-3735566
www.rlmeijer.praktijkinfo.nl
tandartsentegelen@xs4all.nl
Routebeschrijving >
https://www.google.com/analytics/web/?hl=nl#report/visitors-overview/a25463914w49486015p49996428/%3Foverview-dimensionSummary.selectedGroup%3Ddemographics%26overview-dimensionSummary.selectedDimension%3Danalytics.city/